Terk Dava Şartları

Medeni Kanun’un 164. maddesinde düzenlenmiştir. Terk, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla, isteyerek ve sürekli olarak ortak yaşamı terk etmesi ve haklı bir sebep olmaksızın ortak yaşama dönmemesidir. Bu tanımdan hareketle terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir;

Ortak yaşamın terk edilmesi;
  Eşlerin birlikte oturdukları ortak konutun (aile konutunun) terk edilmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konutuna dönülmemesidir. Eşler ortak konutta birlikte yaşamalarına rağmen, dargın olmaları, yatak odaları, yemek sofralarını ayırmış olmaları terk anlamına gelmeyecektir. Ortak konuttan ayrılma isteyerek olmalıdır. Eşlerden biri diğerini ortak konuttan atmışsa, eşin ortak konuttan ayrılmasında hukuka aykırılık unsuru yoktur, burada terk eden eş eşi ortak konuttan atmış diğer eştir. 
  Sadece ortak konutu terk etmiş olmak yeterli değildir. Bunun belli bir amaçla yapılmış olması gerekir. Bu amaçta, eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıdır.
  Ortak yaşamı bırakıp gitmenin terk sayılabilmesi için TMK 164. maddesi gereği en az altı ay sürmüş ve bu durumun devam etmekte olması gerekir. Bu altı aylık süre dolmadan terk eden eş tekrar ortak konuta dönecek olursa artık terke dayanarak boşanma davası açılamayacaktır. 
  Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için terk eden eşe, (ihtardan itibaren) iki ay içinde eve dönmesi için, terk edilen eşin istemi üzerine hakim, tarafından ihtarda bulunulmuş olması gerekir. 
  Askerlik, memuriyet, mahkûmiyet gibi sebeplerle ortak konuttan başka bir yerde oturmak terk olarak değerlendirilmeyecektir. 
  İhtar bir dava değildir. Bu nedenle yetki söz konusu olmayacağından, yetki kurallarıyla bağlı olmaksızın herhangi bir mahkemeden talep edilebilir. Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Hâkimin eve dönme ihtarı, terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesinin zorunlu bir şartıdır. İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için, ihtar isteğinden en az dört ay önce bağımsız ve ihtar gönderilen eşin kullanmasına hazır bir konutun bulunması gerekir. Yine ihtarın geçerli olabilmesi için, terk eden eşin gideceği yerin ayrıntılı olarak adresini, o yere ulaşabilmesi için gerekli olan gideri, ihtarın tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde davet edilen ortak konuta gitmesi gereğini, davete uyulmaması durumunda kendisine karşı boşanma davası açılacağını içermesi gerekir. Yargıtay kararlarına göre, davalıya gönderilen ihtar kararında, erkek askerde ise askerden dönünceye kadar davalı eşin geçimini nasıl ve ne surette sağlayacağının bildirilmiş olması gerekir. 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER