Suç İşleme Dava Şartları

Suç İşleme Ve Haysiyetsizce Hayat Sürme Medeni Kanun’un 163. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede de iki ayrı boşanma sebebi öngörülmüştür. İlki suç işleme, diğeri ise haysiyetsizce hayat sürmedir. Eşlerden birine karşı olmayan, fakat eşin yakınlarına yöneltilen hayata kast fiili, TMK 163 ve 166. maddelerine göre boşanma sebebi olur. Burada önemli olan öldürmek niyet ve kastıdır. Yoksa örneğin, dikkatsiz kullandığı otomobil sonucu eşin ağır yaralanarak yoğun bakıma alınması gibi eşin yaşamını tehlikeye sokan davranışların istenmeden yapılması hallerinde bu madde hükmü uygulanamaz. Yine öldürme tehditleri hayata kast sayılmaz. Eski Medeni Kanunumuzda onur kırıcı davranışın yapılması bir boşanma sebebi olarak düzenlenmemişti. Yeni Medeni Kanun onur kırıcı davranışı da bir boşanma sebebi olarak düzenlemiştir. TMK’ u 163. maddesinde eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ve bu sebepten dolayı diğer eşin birlikte yaşaması beklenemezse, diğer eşin boşanma davası açabileceği belirtilmiştir. 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER