Evlilik Engelleri

Evliliğinin engelleri; yasalarımızda net bir biçimde belirlenmiş olan sınırlardır. Toplumsal sözleşmelerde olmazsa olmaz olan yasaların belirlenmesi her toplumda farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle ülkemizde de evlilik konusunda sınırlar çizilmiştir. Genel olarak evliliğe engel teşkil eden durum yakın akrabalık durumudur. Kişilerin evlenmesine engel teşkil eden bu durum yasalarımızda üçe ayrılmıştır.  Bunlar kan yakınlığı, kayın yakınlığı ve evlatlıktır.

Kan hısımlığı genel olarak akrabalık olarak bilinmekte ve Türk Medeni Kanunu’nda da bu durum net bir biçimde belirlenmiştir. Alt ve üst soy arasında evlenmek yasaktır. Bu durum kati bir şekilde belirlenmiştir. Kardeşler arasında evlilik yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Kardeşlerin sadece anneleri veya babaları birse de evlilikleri yasaklanmıştır. Bunlara tam kan kardeşi ve yarım kan kardeşi de denmektedir. Anne ve babanın bir olmadığı (üvey kardeşlik durumu) durumlarda da bu durum kesinlikle yasaklanmıştır.

Tüm bu sınırlar Türk Medeni Kanunu’nun 129. Maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede geçen durumlar şu şekildedir:

  • Üstsoy ve altsoy arasında,
  • Kardeşler arasında,
  • Amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
  • Kayın hısımlığı oluşturmuş evlilik sona erse dahi, eşlerden biri diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında,
  • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında

Kayın hısımlığı evlilik sayesinde oluşan bir akrabalık türüdür. Evlenen eşlerin evlilik sonrası ortaya çıkardıkları bu durum evlenen kişilerin akrabalarının diğer eşin de akrabaları olmaları durumudur. Aynı şey diğer eş için de geçerlidir.  Bu durum boşanmaların sonrasında da devam etmektedir. Boşanmalar gerçekleştikten sonra sona ermemektedir. Bu nedenle çokça sık karşılaşılan bir sorudur. Boşanılan eşlerin akrabalarının hukuk önünde vaziyetlerinin devam edip etmedikleri. Dediğimiz gibi akraba evliliklerindeki engeller konusunda kayın hısımlığı son derece önem verilen bir konudur. Hiç kimse eski eşinin at soyu ve üst soyu ile evlenemez. Bunun net bir biçimde yasalarımızca engel teşkil eden bir durum olduğunu unutmayın. Bunlara ek olarak boşanılan eşin yan soyu ile evlilik gerçekleştirme durumu mümkündür. Yasalarımızda bu duruma engel bir ibare bulunmamaktadır. Yani örnek vermek gerekirse eğer eski eşin anne ya da babası ile evlilik engeli sürmekte iken eski eşin öz kardeşi ile evlilik mümkün hale gelmektedir boşanmalarla birlikte.

Yapay hısımlık konusu da çok merak edilen bir diğer engel konusudur. Yukarıda bahsi geçen konulardan hukuki olarak farklı durumdadır. Yapay hısımlık yani evlat edinme ile oluşan bu bağda da evlenme engelleri bulunmaktadır. Yine Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen engeller ise şöyledir:

  • Evlatlık edinilen kişi ile evlat edinen kişi kendi arasında asla evlenemez,
  • Evlat edinilen kişi ile de evlatlıktan birinin altsoyu ile eşi arasında evlilik bağı kurulamaz.

Evlenme engellerindeki bir diğer husus ise evlilikte akıl sağlığı konusudur. Evlenmeden önce yapılan başvuru ile birlikte resmi kurumlardan alınan sağlık raporu gerekmektedir. Eğer bu raporda herhangi bir engel teşkil edebilecek akıl hastalığı söz konusu ise evlilik gerçekleşememektedir. Akıl hastalığı bulunan kişinin de hastalık düzeyi bu noktada belirleyicidir. Eğer evlenilecek kişi ayırt edebilme yetisine sahip ise bu evlilik onaylanmaktadır. Aksi durumda evlilik gerçekleşememektedir.

Önceki evliliklerle ilgili de konu çokça merak edilmektedir. Bu durumda da önceki evliliğin resmi olarak sonlandırılmış olması gerekmektedir. Eğer eski evlilik resmi olarak devam ediyor ise evlilik başvurusu onaylanmamaktadır. Monogami (tek eşlilik) temelinde yazılan Türk Medeni Kanunu mükerrer evliliklere izin vermemektedir.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER