Akıl Hastalığı Dava Şartları

Akıl Hastalığı TMK 165. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek suretiyle boşanma davası açılabilir. Akıl hastalığına dayanılarak boşanma davası açılabilmesi aşağıdaki şartların bulunması gerekir;

  Eşlerden biri evlilik birliği içerisinde akıl hastalığına yakalanmış olmalıdır. 
  Söz konusu akıl hastalığı, iyileşmesi mümkün olmayacak bir derecede olmalıdır. 
  Evlenmeden önceki akıl hastalıkları evlenmeye engel bir durum olduğundan zaten evlilik yapılamayacaktı, buna rağmen evlilik yapılmışsa mutlak butlan sebebine dayanılarak iptali istenebilecektir.
  Bu akıl hastalığı diğer eş için ortak hayatı çekilmez bir hale getirmelidir. 
  Son şartımız, bu akıl hastalığının iyileşmesinin mümkün olmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olması gerekir. Eğer eşin iyileşmesi mümkün ise boşanma sebebi ortadan kalkar.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER