İddiaya Dayalı Boşanma Süresi

Medeni Kanun’ un 171. maddesine göre, delilsiz iddiaya yönelik ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Burada hâkime takdir yetkisi tanımıştır. Hâkim, bir yıldan az olmamak üç yıldan da fazla olmamak üzere ayrılık kararı verebilir. Medeni Kanun’da öngörülen bir yıllık süre ayrılık kararı için asgari bir süre olup bir yılın altında bir süreyle hâkim ayrılık kararı veremeyecektir. Yine Kanunda düzenlenen üç yıllık süreyse ayrılık kararı için azami süre olup hâkim, üç yılı aşan bir süre için ayrılığa karar veremeyecektir. 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER