Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması Dava Şartları

Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması TMK 166. maddesinin son fıkrasına göre, boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak yaşam yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Bu madde hükmüne göre boşanma kararı verilebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekir; 

  Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddedilmiş olması gerekir. 
  Ret kararın kesinleşmesinden başlayarak üç yıl geçmesi ve ortak yaşamın yeniden kurulamamış olması gerekir. 
  Eşlerden birinin bu şartların gerçekleşmesi halinde istemde bulunması gerekir. Bu eş daha önceki boşanma davasını açan eş olmak zorunda değildir. Her iki eş de istemde bulunabilir. 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER