Haysiyetsizce Hayat Sürme Dava Şartları

Hayat Sürme Medeni Kanun’un 163. maddesinde düzenlenmiştir. Bir eylemin yüz kızartıcı olup olmadığı kanunun ona verdiği cezaya göre değil, toplumun ahlaki değerlerine göre belirlenmelidir. Bu belirleme işini geniş takdir yetkisine dayanarak hâkim yapar. Haysiyetsizce hayat sürme, toplumdaki anlayışa göre, belli bir süreden beri, devamlı olarak, namus ve haysiyet kavramları ile bağdaşmayacak bir şekilde yaşamaktır. Eşlerden birinin haysiyetsizce bir hayat sürmesi diğer eş için evliliği çekilmez hale getirecekse TMK 163. maddesine göre boşanma davası açılabilir. Kadının bir yıldan beri bir başkasıyla yaşaması, erkeğin kumar oynaması, alkolik olması, kadın ticareti yapması gibi örnekler verilebilir. Dolayısıyla eşin trafik suçu, adam yaralama gibi suçları buraya girmeyecektir. Küçük düşürücü suçların ne olduğu konusunda Ceza Kanununda bir belirlenme yoktur. Eşlerden birinin işlediği “yüz kızartıcı”, “utanç verici” suçlar bu niteliktedir ve boşanma sebebi olabilir. Örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, ırza geçme, sahtecilik, zimmet, dolanlı iflas suçları böyledir. Bu durumun sürekli olması gerekir. Evlilik devam ederken bir veya birkaç kez kumar oynayan veya esrar içen bir koca için haysiyetsiz hayat sürüyor denilerek boşanma davası açılamaz. 

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDİR
  Kadının başka bir adamla yaşaması
  Erkeğin başka bir kadınla yaşaması
  Kadının hemcinsiyle, hayvanlarla cinsellikte bulunması
  Erkeğin hemcinsiyle, hayvanlarla cinsellikte bulunması
  Hem erkeğin hem kadının alkol bağımlısı olması
  Hem erkeğin hem kadının kumar bağımlısı olması
  Hem erkeğin hem kadının uyuşturucu bağımlısı olması
  Erkeklerin kadın ticareti yapmak
  Kadınların kadın ticareti yapması
  Hırsızlık
  Dolandırıcılık
  Irza geçme
  Sahtecilik
  Zimmet (Dolanlı İflas Suçları)
  Toplum örfüne aksi davranışların tümü..

GEÇERLİ DELİLLER
  Fotoğraf 
  Video
  Ses kaydı
  Otel Kaydı 
  Seyahat Kaydı 

GEÇESİZ DELİLLER
  Telefonuna casus program yüklemek
  Telefonunu yasa dışı takip etmek
  Aracına cihaz yerleştirmek
  WhatsApp takibi yapmak
  Sosyal medyalarını casus programla takip etmek

Burada dikkat edilmesi gereken husus; Fotograf, Video, Ses kaydı eş tarafından mahkemeye sunulabilir fakat otel kaydı dökümünü yalnızca hakim isterse gerekli mercilerden temin edilir. Diğer aldatılmaya dayalı delilleri otel kaydını, telefonuna casus program yükleyerek takip veya izleme, aracına gps cihaz takarak takip etme, whatsApp ve diğer tüm sasyal medya dökümünü elde edildiği takdirde hem Özel hayatın Gizliliğini İhlal suçundan boşanmak isteyen eşe dava açma hakkı doğacak hem de yasal olmayan yöntemlerle elde edilen delil geçersiz delil sayılacaktır.
 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER