Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Dava Şartları

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış TMK’ un 162. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede iki ayrı boşanma sebebi düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, hayata kast diğeri pek kötü veya onur kırıcı davranıştır. Hayata kast, eşlerden birinin diğerini öldürmek, hayatına son vermek amacıyla yaptığı hareketleri kapsar. Örneğin, erkeğin mutfak tüpünü açık bırakıp gitmesi sonucu sızan gazdan zehirlenen kadının ev gelen çocuklarınca kurtarılması gibi. Akıl hastası bir eş, diğer eşi öldürmeye teşebbüs ederse, burada boşanma davası hayata kasttan değil, akıl hastalığı nedeniyle açılabilir, çünkü akıl hastası olan bir kimsenin kusurlu davranışından söz edilemez. Pek kötü veya onur kırıcı davranış ise, eşe bedensel ve ruhsal acılar veren onun şeref ve haysiyetini zedeleyen davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşe devamlı olarak toplum içinde hakaretler etmek, eşe maddi cebir uygulamak gibi hareketler örnek olarak verilebilir. Burada kanun metninde ifade edildiği üzere onur kırıcı davranışın ağır derecede olması gerekir. 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER