Evlilik Nedir ?

Evlilik iki ayrı bireyin birbirlerini görüp, tanışıp, anlaşıp birbirlerinden hoşlandığı süreçten başlayarak ve hatta ilk adımı tuzlu kahve yapma ve içmekten geçen istetme merasimi ile ciddileşen ve sonrasında nikah masasında EVET denildikten sonra resmileşen birlikteliğe evlilik denir. Örfümüze yerleşmiş olan bir takım olmazsa olmazlarımız olan kız istetme, söz, nişan, kına gecesi ve düğün olarak devam eden bir süreçtir evlilik öncesi yaşananlar. 

Kız istetme, söz, nişan, kına gecesi, düğün gibi eğlence ve adetlerin tamamlanıp resmi memur karşısında evlilik akdi imzalandıktan sonraki süreç az önce bahsi geçen ananelerden biraz daha farklı yaşandığını söylersek yanlış söylemiş olmayacağız. Türkiye'de her yıl binlerce insan hayatlarını birleştirdiği gibi binlercesi de yollarını ayırmak zorunda kalabiliyor. Evlilik zor bir müessesedir. Bu kelimeyi herkes çok iyi bilir. Evet zordur. İki ayrı kafa, iki ayrı beden, iki ayrı duygu düşüncenin ortak bir yaşamda ortak kararlar vermesi gerçekten zordur. Zoru başaran ve hatta 50 yıllık evli olan çiftleride tanımadık değil fakat 5 ay sonra boşanmak üzere mahkemeye gidenleride...

Evlilik birliği tamamen duyguların ortak kararıyken boşanmalarda tamamen sabra dayalı olduğunu söylersek çok abartmış mı olacağız? En imkansız evliliklerin nedenini sorduğunuzda ''sevdim'' denilir. En küçük tartışmalardan doğan boşanmaların sebebi ise ''ağzı kokuyor'' olabiliyor. Yadırgamayın lütfen! Boşanma mahkemelerindeki dosyaların bir çoğunda Ağzı Kokan eşten ayrılma talepleriyle dolu. Yani evlenirken duygusuyla sevdiğini söyleyerek evlendiğini iddia eden aynı kişi boşanmak üzereyken ağzının kokmasını duygusuyla söylüyor olamaz herhalde. Sabrıyla söylüyor. Yukarıda anlatıldığı üzere evliliğin ilk adımı sevgi aşk duygularıyla yapılırken devamını sağlamanın sırrının sabıra dayalı olduğunu söylemek çok doğru olacak. Evlilik sabır gerektiriyor. Sabırlar diliyerek evlilik öncesi kişilerin hak ve sorumluluklarının yer aldığı Evlilik Hukuku'na yer veriyoruz. 

EVLİLİK HUKUKU / BİRİNCİ AYIRIM / NİŞANLILIK

A. Nişanlanma 
Madde 118- Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. 

B. Nişanlılığın hükümleri 
I. Dava hakkının bulunmaması 

Madde 119- Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez. 

II. Nişanın bozulmasının sonuçları 
1. Maddî tazminat 
Madde 120- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler. 

2. Manevî tazminat 
Madde 121- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. 

III. Hediyelerin geri verilmesi 
Madde 122- Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. 

IV. Zamanaşımı 
Madde 123- Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 
 

Sorular
BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER