Nafaka Nedir ?

Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararı ile bağlanan aylık olarak tanımlanmaktadır. Nafaka ile ilgili düzenlemeler Medeni Kanunlarımızda değişik başlıklar altında, değişik bölüm ve değişik ayrımlarda yer almışlardır. İnsan yaşamıyla doğrudan ilgili bu konu; birçok yabancı ülke iç hukukunda tek bir hükümle tespit edilmiş iken, bizde çok dağınık bir durumda kanunun çeşitli fasıl ve maddelerine serpiştirilmiş durumdadır. Örneğin; TMK 169, 196, 197, 175, 178, 182, 304, 364, 366 maddeleri ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Yasanın 18. Maddesi nafakayla ilgilidir. Ayrıca Aile mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 6. maddesinde de aile mahkemesinin “Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri alacağı” düzenlemesi yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu 169. maddesinde “eşlerin geçimine”, 196. maddesinde “ailenin geçimine”, 304. maddesinde “Geçim giderlerine”, 197. maddede “birinin diğerine yapacağı parasal katkıya” gibi sözcükler kullanılmışken diğer düzenlemelerde “nafaka” kavramı kullanılmıştır.

Sorular
BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER