Boşanma Davasına Delil Toplama Hizmeti

Bu Yazıda Okuyacaklarınız ;

 Eş Takibi Nedir?
 Boşanma Nedir?
 Boşanma Sebepleri Nelerdir?
 Aldatılan Eşin Boşanmada Hakları Nelerdir?
 Boşanma Davası Nasıl Olur?
√ Anlaşmalı Boşanma Nedir?
√ Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?
√ Anlaşmalı Boşanma Dava Süresi
√ Çekişmeli Boşanma Nedir?
√ Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur?
√ Çekişmeli Boşanma Dava Süresi?
√ Boşanmada Nafaka Nedir?
√ Boşanmada Nafaka Almak Nasıl Olur?
√ Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?
√ Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?
√ Boşanma Davasına Delil Nedir?
√ Boşanma Davasına Delil Toplama Nasıl Yapılır?
√ Boşanma Davasına Delil Sunmanın Önemi?
√ Boşanma Davasına Kabul Olmayan Yasak Delil Listesi?
√ Boşanma Davası İçin Özel Dedektif Tutmak Yasal mı?
√ Boşanma Davası İçin Dedektif Tutanların Tavsiyeleri Neler?
√ Boşanma Davası İçin Dedektif Fiyatları Ne Kadar?
√ Boşanma Davası İçin Özel Dedektif Büroları Nerede?

 

BOŞANMA DAVASINA DELİL TOPLAMA HİZMETİ

Boşanma davasına delil toplama hizmeti zaman zaman kötü giden evliliklerde talep edilen bir hizmet türüdür. Çoğu zaman istenmese dahi evliliklerde boşanmalara kadar giden süreçler yaşanabilmektedir. Bu süreçlerde bazen çiftler birbirlerinden öç alırcasına hareket eder ve maddi, manevi olarak bu süreçten karşı tarafın zarar görmesi için eylemlerde bulunur. İşte tam da bu noktada boşanma davasına delil toplama hizmeti gibi hayati bir gereksinim ortaya çıkar. MY DEDEKTİFLİK Şirketi müşterilerinin bu zorlu süreçte boşanma davalarında onların dosyalarının günlendirilmesine yarayacak faydalı bilgi, belge ve kanıtlarla birlikte bu süreci en az hasarla atlatmalarına yardımcı olmaktadır.

 

BOŞANMA NEDİR

Boşanmak nedir diye soru sorduğunuzda yanıtı temel olarak, evliliklerin yolunda gitmediği durumlarda çiftlerin birbirlerinden boşanmaları amacıyla devlet tarafından belirlenen mahkemelerde, eşlerin birbirleri üzerindeki tüm haklardan feragat etmeleri anlamına gelmektedir.

 

 • Boşanma Sebepleri Nelerdir:

Boşanma sebepleri nelerdir diye soracak olursanız genel olarak aldatma, geçimsizlik, anlaşmazlık gibi temellerde açıklansa da her evlilikte sıra dışı çok farklı boşanma nedeni bulunmaktadır.

 

 • Boşanma Davası Nasıl Olur:

Boşanma davası nasıl olur; taraflardan herhangi birinin veya ikisinin birden rızasıyla birlikte mahkemelere başvurmasıyla başlar. Boşanma davası nasıl olur sorusunun yanıtıysa davayı açan tarafların niyetleri doğrultusunda kimi zaman hızlıca çözümlenebilirken, kimi zaman da çekişmeli olarak bu dava süreçleri yaşanmaktadır.

 

ALDATILAN EŞİN BOŞANMADA HAKLARI

Aldatılan eşin boşanmada hakları çokça nemli bir konudur. Boşanma aldatma ispatı için mahkemeye sunduğunuz güçlü bir dosyanız varsa eğer eşinizden maddi ve manevi olarak alacaklarınız da o değerde çok olacaktır. Aldatma nasıl ispat edilir? Sorusunun yanıtını arayan birçok taraf bu konuda profesyonel yardım aramaktadır. Peki, boşanmada neler delil olur? gibi konularda yeterli kanuni bilgiye ve yeterliliğe sahip misiniz diye soruların yanıtlanması gerektiğini biliyor musunuz? Boşanma davası aldatma delili konusu ciddiye alınması gereken konuların başında gelir ve olası hatalı adımlarda sizlere bu süreçler hapis ve para cezasının yanında süren boşanma davanızın da seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. Alanında kendini kanıtlamış ve uzman kadrosuyla sizlere en etkili hizmetleri verebilecek olan MY DEDEKTİFLİK Şirketi ile boşanma aldatma ispatı gibi konuları asla dert etmeden çalışabilirsiniz. Siz de şimdi hemen MY DEDEKTİFLİK Şirketi ile iletişime geçip bu konuda nelerden faydalanabileceksiniz bunların tamamını en detaylı haliyle öğrenebilirsiniz.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR

Anlaşmalı boşanma nedir ve anlaşmalı boşanma ne demek sorularının yanıtı genel olarak tarafların birbirlerine karşı sunduğu boşanma şartlarının dava öncesi belirlenmesi ve bu maddelerde mutabık kalınması halinde gerçekleşen boşanma türüdür diyebiliriz. Anlaşmalı boşanma davası için mutlaka tarafların uzlaşmaları şarttır.  Anlaşmalı boşanmak nispeten diğer boşanma türlerinden daha hızlı ve çabuk sonuca bağlanmaktadır.

 

 • Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur:

Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusu çok sık sorulan sorulardan biridir boşanma davalarında. Çünkü herkes bu süreçten mümkün olan en az hasarla ve en hızlı şekilde çıkmak istemektedir. Anlaşmalı boşanmanın olması için mutlaka tarafların boşanma sonrasında oluşacak olan tüm konularda uzlaşmaları şarttır.

 

 • Anlaşmalı Boşanma Dava Süresi:

Anlaşmalı boşanma davası süresi ve anlaşmalı boşanma davası için T.C. Adalet Bakanlığı’nın verdiği ortalama süre 40 gün olarak belirtilmiştir. Söz konusu mahkeme tek celsede sonuçlanacaksa eğer bu süre ortalama olarak beyan edilmiştir. Bunlara ek olarak boşanma feragat halinde aynı gün içerisinde kesinleşmektedir. Ancak burada belirtmemiz gereken bir diğer husus bu söz konusu olan dava sonucunun nüfus kayıtlarına yansıma süresi de 7 gün olarak bu sürece eklenmelidir.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR

Çekişmeli boşanma nedir; taraflardan birinin boşanma davasında karşı duruş sergilemesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle de çekişmeli boşanmak isteyen taraflar bu sürecin uzaması için birçok farklı argümanlarla ve karşı isnatla mahkemede karşı tarafın durumunu zorlaştırmaya çalışmaktadır. Halk dilinde çekişmeli boşanma nasıl olur sorusunun yanıtını da aşağıda okuyabilirsiniz.

 

 • Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur:

Çekişmeli boşanma nasıl olur sorusu eminiz ki birçoğunuzun merak ettiği bir diğer konudur. Çekişmeli boşanma (çekişmeli dava) boşanmak isteyen tarafların birinin başvurusu ile birlikte mahkemelere intikal eder ve sıkı usul olarak bu davalar görülür. Boşanma davasını açan tarafın hazırlayacağı dosyadaki içeriğe ve kanıtlara göre de bu süreç şekillenmektedir.

 

 • Çekişmeli Boşanma Dava Süresi:

Çekişmeli boşanma dava süresinin ne kadar olacağı genel olarak net bir süre verilememektedir. Çekişmeli boşanma dava adı üzerinde karşılıklı olarak isnat edilen kanıtlar ve bu kanıtların ışığında yürütülecek sıkı bir mahkeme şeklidir. Çekişmeli boşanmak davaların seyirlerine göre farklılık göstermekle birlikte çekişmeli boşanma süresi ülkemizde ortalama 1-2 yıl arası sürmektedir. Çekişmeli boşanma davası süresi iyi takip edilecek olan davalarda 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir.

 

BOŞANMADA NAFAKA NEDİR

Boşanmada nafaka nedir; Nafaka kelime anlamı olarak “geçinmek için gerekenler” anlamına gelmektedir. Nafaka nedir sorusu sıklıkla dile getirilmektedir. Boşanmada nafaka konusu günümüzde de oldukça güncel ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. Boşanmada nafaka nedir gibi soruların çokça sorulduğunu biliyoruz bu nedenle bu başlık altında bunları bulabilirsiniz.

 

 • Boşanmada Nafaka Nasıl Olur:

Boşanmada nafaka nasıl olur konusunda daha önce dava çeşitlerinden bahsetmiştik. Dava çeşitlerinde olduğu gibi nafaka konusunda da birden fazla nafaka çeşidi bulunmaktadır. Peki, nafaka nasıl alınır derseniz de buna mahkemeler en makul şekilde karara bağlamaktadır. Nafaka almak konusuna açıklayıcı olması açısından nafakanın dört farklı çeşidi bulunmaktadır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olarak adlandırılmaktadır. Boşanma davasının seyrine ve çiftlerin durumuna göre mahkeme hâkimi tarafından bu nafakalardan hangisi davalılara uygun olursa o doğrultuda karara bağlanmaktadır.

 

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NEDİR

Boşanmada mal paylaşımı nedir sorusunu tüm boşanma arifesindeki çiftler sormakta ve yanıtlarını aramaktadır. Mal paylaşımı genelde çiftlerin evlilikleri sırasında elde edilmiş olan tüm değerleri içermektedir. Boşanmada mal paylaşımı bazı durumlarda evlilik öncesinde elde edilmiş olan değerleri de kapsamaktadır. Boşanmada mal paylaşımı nedir sorusunun yanıtının aranması oldukça yaygın bir tutumdur. Çiftler evlilik birliği içerisinde birlikte çalışıp çabalayarak elde ettikleri malların ve menkullerin evlilik bitiminde de mümkün olduğunca hak edildiği şekilde dağıtılmasını beklemektedirler. Bu nedenle yasalarımız da tarafların en üst düzeyde rıza göstereceği şekilde bu paylaşımın yapılması için düzenlenmiştir.

 

 • Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur:

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur daha önce belirttiğimiz gibi sıkça sorulan ve yanıtı arana sorulardan birisidir. Boşanmada mal paylaşımı nedir sorusunu yukarıda da yanıtlamaya çalışmıştık. Evlilikte elde edilmiş olan malların evlilik bitiminde mahkemeler tarafından yasalarca uygun görülen şekilde dağıtılması esasına dayanmaktadır. Mal paylaşımı nedir sorusunun yanıtı aslında yasalar nezdinde tektir. O da evlilik birliğinin mahkemeler tarafından sona erdirilmesinden itibaren, elde edilmiş olan malların/hakların eşit bir şekilde taraflara dağıtılmasını esas alır.

 

BOŞANMA DAVASINDA DELİL TOPLAMA NASIL YAPILIR

Boşanma davasına delil toplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı; MY DEDEKTİFLİK Şirketi tarafından sizlere boşanma davasına delil toplama konusunda da en uzman ekiplerle birlikte hizmet sunulmaktadır. Boşanma davasına deliller toplama süreci ciddiye alınması gereken ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Boşanmada delil toplama işini terkip ederken yasalara hâkim, nelerin delil olabileceği konusunda uzmanlaşmış hukuk kadrosuyla birlikte yol haritası belirlenip o harita doğrultusunda sürecin yürütülmesi çok önemlidir. Özellikle de Çekişmeli boşanmada deliller davanın seyri açısından çok önem teşkil etmektedir. Boşanma davasına ispat gibi konusunda yasalara uygun olarak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda maksimum düzeyde fayda sağlayacak şekilde hizmet verilmektedir.

 

BOŞANMA DAVASINDA DELİL SUNMANIN ÖNEMİ

Boşanma davasına delil sunmanın önemi mahkeme açısından oldukça mühimdir. Delil sunmak dosyanızı güçlendirir, boşanmada delillerin önemi bu nedenle de oldukça kritiktir. Delil sunma mahkeme heyetini ikna açısından fayda sağladığı gibi boşanmada delilin önemini de sunulduğu mahkemenin karar süresinin oldukça kısalmasıyla açıklayabiliriz.

 

BOŞANMA DAVASINDA KABUL OLMAYAN YASAK DELİL LİSTESİ

Boşanma davasında kabul olmayan yasak delil listesi çok ciddiye alınmalıdır. Boşanma davası sürecinde en çok yapılan hatalardan biri de davada olmaması gereken ve yasalar nezdinde suç sayılabilecek ve mahkeme heyetinin davaya yaklaşımı açısından olumsu bir tavır takınmasına sebep olabilecek şeylerin davalara konu edilmesi ve delil niteliğiyle dava dosyasında yer almasıdır. MY DEDEKTİFLİK Şirketi olarak bu tür yasal müeyyidelerde müşterilerimizin haklarını korumak adına oldukça titiz bir şekilde delil toplama faaliyeti yürütmekteyiz. Yasadışı ve daha kolay elde edilecek deliller yerine yasalara uygun ama meşakkatli ve zaman alacak şekilde deliller elde etmeye özen gösteriyoruz.

 

 • Boşanma Davasına Mesajlar:

Boşanma davasına mesajlar konusu ile alakalı, Türk ceza kanununa göre özel hayatın gizliliği ihlali göz ardı edilmeden dikkatli bir şekilde bu konuya yaklaşmanızı öneririz. Genel olarak müşterilerden gelen boşanmada mesaj delil mi? ve boşanma davasına mesajlar delil mi?  oldukça sık karşılaşılan sorulardır. Boşanmada whatsapp mesajları da bu bağlamda oldukça popüler bir uygulama olduğundan dolayı merak edilmektedir. Whatsapp takibinde elde edilmiş olan kayıtlar, ekran görüntüleri gibi materyallerin dava dosyasına yer alıp yer alamayacağı da çokça göz ardı edilmektedir. Mahkeme tarafından bu şekilde elde edilmiş olan yazışmalar asla delil olarak kabul edilmezler. Buna ek olarak ilgili 134. Maddeye ihlalden dolayı da hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan bu bilgiler kapsamında cezai sürece kadar işin gitme olasılığı bulunmaktadır.

 

 • Boşanma Davasına Otel Kaydı:

Boşanma davasına otel kaydı konusunda otel kayıtları dosyalar açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Otel kaydı geçmişi eğer dava sürecine etki edecek nitelikte ise mutlaka dosyaya dahil edilmelidir. Otel kayıtları elde ederken nasıl bir yol izleneceği, bu konuda otel kaydı dökümü boşanma davalarında delil olarak kullanılabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, eşin üçüncü bir kişiyle aldattığına dair delil olarak sunulması kaydıyla delil olarak kabul edilebilmektedir. MY DEDEKTİFLİK Şirketi sahada profesyonel ekipleriyle birlikte, Otel kaydı çıkarmak istiyorum sorularıyla birlikte çareler arayanlara kusursuz bir şekilde profesyonel yardım ve hizmet sunmaktadırlar. Otel kaydı geçmişi nasıl çıkarılır gibi sorulara da hızlı ve net bir şekilde bu hizmeti sunmaktadırlar.

 

 • Boşanma Davasına Gizli Kamera:

Boşanma davasına gizli kamera (casus kamera) kullanılarak elde edilen görüntülerin mahkemelere delil olarak sunulup sunulamayacağı konusunda oldukça çok fazla detay ve farklılık gösteren yasal durum söz konusudur.  Bu konuyu çok ciddiye almalı ve boşanmada gizli kamera görüntüleri veya boşanmada casus kamera görüntülerini kullanmadan önce mutlaka yasal olarak başınızın derde girip girmeyeceğini iyi irdelemelisiniz. Görüntülerin alındığı yer, alınış şekli, alındığı tarihler vd. tüm detaylar yasal olarak farklı yorumlanabilecek durumlar içermektedir. MY DEDEKTİFLİK Şirketi olarak bu tür durumlarda tüm yasal mevzuatlara uygun olarak görüntülerin elde edilip dava dosyasına eklenmesini sağladığını unutmayın.

 

 • Boşanmada Davasına Ses Kaydı:

Boşanma davasına ses kaydı delil mi sorusu da video kaydı gibi oldukça merak edilen bir diğer dava konusudur.  Boşanmaya ses kaydı eklemek oldukça riskli bir eylemdir. Karşı tarafın rızasının olmadığı durumlarda bu eklenecek olan ses kaydının size zarar verebileceğini unutmayın. Gizli ses kayıt cihazı var mı? Casus ses kayıt programı arıyorum? gibi web aramalarıyla karşınıza çıkabilecek alışveriş sitelerinde bu durumlardan asla bahsedilmediği için insanlarda bu konuda farklı bir algı oluşmakta ve zaman zaman bu durumdan kaynaklı olarak epey insana mahkemeler tarafından özel hayatın gizliliğine muhalefet etmekten dolayı cezalar verilmektedir.

 

BOŞANMA DAVASINDA DEDEKTİF TUTMAK YASAL MI?

Boşanma davasında dedektif tutmak yasal mı ve boşanma davası dedektif konusunda lisanslı personellerle bu işi sürdüren MY DEDEKTİFLİK Şirketi nezdinde bir sıkıntı yaratmamaktadır. Boşanmaya dedektif tutma amacıyla MY DEDEKTİFLİK Şirketine ulaşan müşterilerin davaları için yasalara uygun olacak şekilde deliller hazırlanmaktadır. Bu konuda eğitimli, Lisanslı dedektiflerin gerek özel hayatın gizliliği gerekse konut dokunulmazlığı gibi delil toplama sürecinde ihlal edilebilecek olan durumlardan kaçınarak işlerini sürdürmektedirler. Yani dedektif tutmak suç değilçoğu eğitimsiz dedektiflerin uyguladıkları yöntemler suç olduğu için bu konuya oldukça dikkatinizi vermenizi öneririz. Dedektif tutmak suç mu? en yaygın olarak sorulan sorudur. Dedektif yasak mı?  sorusunun yanıtını arayanlar için verilebilecek tek yanıt hayırdır. Dedektif yasal mı? sorusunda da aynı yanıtı verebiliriz. Kanunlarımızda bu durumu engel teşkil edecek herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.  Dedektif suç mu? sorunuzun yanıtı MY DEDEKTİFLİK Şirketi ile çalıştığınız takdirde asla suç değildir olacaktır.

 

BOŞANMA DAVASINA DELİL TOPLAMAK İÇİN ÖZEL DEDEKTİF FİYATLARI

Boşanma davasına delil toplamak için özel dedektiflik fiyatları diğer hizmetlerde olduğu gibi farklılıklar içermektedir. Boşanma davasına delil toplama ücretleri verilecek olan hizmetin süresine göre değişiklikler göstermektedir. Özel dedektif fiyatları belirlenirken birçok farklı durum değerlendirilerek hesaplanmaktadır. Özel dedektif ücreti ne kadarözel dedektif ücreti gibi birçok sorunuzun olduğunu biliyoruz. Ancak verilecek olan hizmetin en başından ne kadar tutacağını, bu işlemin ne kadar süreceğini en başından vermek hatalı olacaktır. Çünkü bakılan her dosya kendi için çok farklı talepler ve ihtiyaçlar barındırdığı için, bu dosyanın süresinin her davada farklı olacağı için, elde edilmesi gereken delil sayısının azlığı ya da çokluğu gibi önceden kestirilmesi zor olacağı için bu konuda net bir fiyat ve daha detaylı bilgi almak için MY DEDEKTİFLİK Şirketi’ni arayarak Mehtap hanımlar ile görüşebilirsiniz. Boşanma Davasına Delil Toplamak için tıklayarak hızlıca iletişime geçin.

 

BOŞANMA DAVASINA DELİL İÇİN DEDEKTİF TUTANLARIN YORUMLARI

Boşanma davasına delil için dedektif tutanların yorumları ve özel dedektif tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Özel dedektif yorumları ile değerlendirmeler yapılarak alınacak hizmette yaşanacak olan sürprizler önceden engellenebilmektedir. Özel dedektif tutanlar yaşadıkları tecrübeleri sonraki dedektif tutanlar için yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle MY DEDEKTİFLİK Şirketi sizin aldığınız hizmet sonrası yapacağınız olumlu yorumlara oldukça değer vermekte ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için işinin ve hizmetinin kalitesini daima en iyi şekilde vermektedir.

Boşanma davasına delil için dedektif tutanların yorumlarından bazıları:


Mü… De… / 01.01.2021-19:44 / Erzincan

"Mal paylaşımı için delil toplanması için kendileriyle çalıştım. Hem hizmet alırken hem de hizmet sonrası oldukça hızlı ve sonuç verici çalışmalar gerçekleştirdiler. Mehtap hn. ve my dedektif ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.„


Se… Nu… / 19.12.2020-09:09 / Kocaeli

"Velayet için delil hizmeti için anlaştık ve Allah razı olsun hepsinden çok güzel bir şekilde davama etki edecek güzel delillerle birlikte alnımızın akıyla çıktık davadan„


Al… De… / 10.11.2020-12:48 / Sakarya

"Dört yıl giden kötü bir evlilikten sonra benim ömrümü yiyen ve hayatımı sömüren insandan Boşanmak için delil toplama işi için anlaştık my dedektiflik firmasıylan. Başta yasal olarak başımın derde gireceği için çok korktum çünkü allah korusun kötü bir hareket davayı uzatacak ve benim derdimi de artıracaktı. Bu nedenle ilk gün mehtap hanım ile yaptığım telefon görüşmesiyle kafamdaki soru işaretlerini ortadan kaldırdık ve çalıştık. Ben çok memnun kaldım. Benim gibi başındaki dertle baş edemeyen insanlara öneririm my dedektiflik firmasını. Hem yasalara uygun hem de hızlı delil sunmaları karşı tarafın avukatını ve lanet eşimi de şaşırttı zaten. Allah razı olsun sizlerden.„


Daha fazla dedektif tutanların yorumlarını okumak için lütfen tıklayın.

 

BOŞANMA DAVASINA DELİL TOPLAMA HİZMETİ VERİLEN BÖLGELER

Boşanma davasına delil toplama hizmeti verilen bölgeler nelerdir diye merak edecek olursanız eğer; MY DEDEKTİFLİK Şirketi’nin yetkin özel dedektif kadrosu sizlere tüm Türkiye’de her şehirde, her ilçede ve her noktada boşanmada dedektif tutma şansı vermektedir. Boşanma için özel dedektif olarak uzman ekip ile hizmet veren firma bu alanda faaliyet gösteren özel dedektiflik büroları arasında kalite ve müşteri memnuniyeti açısından çok ileride bulunan özel dedektiflik bürosu olarak göze çarpmaktadır. Boşanma için dedektif arayışında olan müşterilere tazminat için özel dedektif hizmetini kusursuz bir şekilde vermektedir.

Boşanma Davasına Delil Toplama hizmeti alabileceğiniz özel dedektiflik büroları için lütfen tıklayınız.


Hizmet sürecinde ve sonrasında müşteri gizliliğine son derece önem verildiğinden dolayı hizmet alan müşterilerinin bilgilerini asla KAYIT ALTINA ALMADIĞINI ve hiçbir suretle üçüncü şahıslarla PAYLAŞMADIĞINI bilmenizi ister ve şimdilik şüphesiz kalmanızı dileriz…


HİZMET TALEP NEDENLERİ


 Eşimin beni tehdit ettiğini boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimin aşırı derecede borç yapıp ailesini mağdur ettiğini boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim başka birini özlediğini söylüyor bunu boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimin başka biriyle yaşadığını boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim başkasını sevdiğini söylüyor bunu boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim borç ödemiyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni dövmek için üzerime yürüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim eve sürekli arkadaşlarını çağırıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim üzerimde kayıtlı olan taşınır taşınmazımı kendi üzerine geçirmem için baskı yapıyor   boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim evi sürekli terk ediyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim evi terk edip beni aramıyor sormuyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim evli birine yakışmayacak davranışlarda bulunuyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim eski nişanlısıyla görüşüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni ailemle görüştürmüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni sürekli dövüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni tehdit ediyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim aileme hakaret ediyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim akrabalarımı dövdü boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimin ailesi beni dövüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşin hastalığımla ilgilenmiyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni tedavi ettirmiyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimi aradığımda telefonlarımı açmıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim sürekli iftira atıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim bana ilgi göstermiyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni sürekli başkalarıyla kıyaslıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni satacağını söylüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni sevmediği söylüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni gezdirmiyor benim gezmemede müsaade etmiyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni iş yerine götürmüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni iktidarsız/isteksiz olduğumu söyleyerek beni başkalarının önünde küçük düşürüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim benim rızam olmadan falcılık yapıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim benim önceki evliliğimden olma çocuklarıma kötü davranıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim benimle sürekli alay ediyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim benim cebimden/cüzdanımdan para alıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni fuhuş yapmaya zorluyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim benim güvenimi sarsacak davranışlarda bulunuyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim bana sürekli hakaret ediyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim hiç yıkanmıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim bana bakmayacağını söylüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Kayınpederim/kayınvalidem bana kötü davranıyor eşimde buna engel olmuyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim kumar oynuyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimle sürekli kavga ediyorum boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim gece hayatına düşkünlüğünü boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimin pavyona gittiğini boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimin uyuşturucu kullandığını boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim bana uyuşturucu içmem için baskı yapıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşimin çift cinsiyetli olduğunu boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim tarikat toplantılarına gidiyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni tedavi edeceğini söyleyerek üfürükçüye götürüyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim beni aldatıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim başka bir kadınla beni aldatıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 Eşim başka bir adamla beni aldatıyor boşanma davasına delil olarak nasıl kanıtlayabilirim?
 


HİZMET ALMA AŞAMALARI


 Müşteri Formu Doldurulur.
Verilen hizmette başarılı olunacağına karar vermek için.
Almak istediği hizmetin detaylarını belirtmeleri için.


 Hizmet Ücreti Belirlenir.
Kaç kişi veya ekip görev alacağı ve hizmet süresi fiyatı belirler.

 Gizlilik Sözleşmeniz Onaylanır. 
Müşterinin ve Şirketin mağduriyet yaşamaması adına karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirtilmesi için.

 Hizmet Bedeli Ödenir.
Müşteri ödemeyi banka yolu ile şirket hesabına öder
Elden ödemelerde makbuz verilir. 

 Faturanız Kesilir.
Gelir vergisi kanunu 229.maddesi göre.   

 Hizmete Başlanır.
Sözleşme üzerinde belirtilen hizmet süresinde işe başlanır.

 Bilgi ve Belgeler Tarafınıza Teslim Edilir. 
Müşteri dışında 3.kişilere teslim edilemez.
Teslim aldım beyanı alınır.

 Bilgi ve Belgeler İmha Edilir.
Müşteriye teslim edildikten imha edilir. 

Bilgileriniz, alınan hizmet içeriği, hizmette elde edilen belgeleriniz hiçbir hal ve surette KAYIT ALTINA ALINAMAZ, KOPYALANAMAZ ve 3. Kişiler ile PAYLAŞILAMAZ.


Dedektif tutanların yorumları

MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER