Duruşmanın Gizli Yapılması İstemi

TMK 184. maddesinin 6. bendine göre, hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. Bu hüküm eski Medeni Kanun’da yer almayan, yeni Medeni Kanun ile getirilen bir düzenlemedir. Kanun koyucu boşanma davalarının birçoğunun eşlerin özel yaşamlarıyla ilgili olduğunu, özel yaşama ilişkin hakkın ise Anayasal temel bir hak olduğunu, gizli tutulması gerektiğini kabul ederek, bu konuda isabetli bir çözüm getirmiştir. Bu hükmün evlilik birliğini koruyucu bir yönü de bulunmaktadır. Buna göre, yargılama sonucunda boşanma kararı verilmezse ya da eşlerden birisi davasından feragat ederse, dava sırasında ileri sürülen iddialar açık duruşma nedeniyle herkesçe bilinecektir. Bu durum, evlilik birliğinin bu karara rağmen yeniden kurulamaması tehlikesini doğurabilir. Bu nedenle söz konusu hüküm hem evlilik birliğinin hem de özel hayatın gizliliğini koruması açısından yerinde bir düzenlemedir.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER