Eşlerin Evlilik Birliği Giderlerine Katılma Yükümlülüğü

TMK 186. maddesinin 3. fıkrasına göre, eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlığıyla katılırlar. Önceki Medeni Kanun evlilik birliğinin giderlerinin erkek tarafından karşılanması ilkesini kabul etmişti. Bu ilke ve dolayısıyla bundan doğan yükümlülük kadın-erkek eşitliğini erkekler aleyhine bozmakta olduğundan, yeni Medeni Kanun mutlak eşitlikçi anlayışının bir ürünü olarak kadının da emek ve gücü oranında evlilik birliğinin giderlerine katılması yükümlülüğünü getirmiştir. Evlilik birliğinin giderlerine katılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi sadece parayla değil, aynı zamanda emekle de olabilir. Bu nedenle eşlerden birinin, çoğunlukla kadının, evde ev işlerini yapması durumunda da bu eşin evlilik birliğinin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilecektir. Bu hükümle, dışarıda çalışmayarak ev işlerini yapan kadınların da evlilik birliğinin giderlerine katıldığı ve bu yükümlülüğü yerine getirdikleri kabul edilmektedir. TMK 186. maddesindeki bu düzenlemeyle, emeğin de evin geçimine katkı sağladığı kanunen hüküm altına alınmıştır. Ülkemiz şartlarında özellikle kadınların önemli bir kısmının ekonomik bağımsızlıklarını henüz kazanamamış oldukları düşünülürse, kanun koyucunun son derece isabetli bir düzenlemeye imza attığını söylemek yanlış olmaz. Zira uzun yıllar boyu değerlendirme dışı bırakılan ve karşılıksız bırakılan kadının ev işlerinde çalışması, çocuklara bakması, kocanın iş ve işletmesinde yardımcı olması vb. emek faaliyetleri özellikle boşanmalarda hesaba katılmak suretiyle artık kanuni bir değere kavuşturulmuş ve belirli bir geliri olmayan evli kadınların mağduriyeti büyük ölçüde önlenmiştir. Ancak Başpınar’a göre bu düzenleme emeğini ailesine hasreden eş için yeterli değildir. Emeğini ailesine hasreden eş, ayrıca sigorta ettirilmeli ve primleri de aile bütçesinden ödenmelidir. Bununla ilgili düzenleme de sosyal güvenlik kanunlarında yapılmalıdır.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER