Eşlerin Birliği Temsil Yükümlülüğü

Evlilik birliğinin temsili, birliğin ihtiyaçlarını gidermek ve birliğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere eşlerden birinin üçüncü kişilerle hukuki işlemlerde bulunmasını ifade eder. Eşlerin evlilik birliğinin ihtiyaçları dışında hukuki işlemler yapmaları, örneğin avukat olan erkeğin büro olarak bir yer kiralaması veya terzilik yapan kadının dikiş malzemeleri alması evlilik birliğinin temsili kavramına girmez. TMK 188. maddesine göre, eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak; diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa veya birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa temsil edebilir. Önceki Medeni Kanun, evlilik birliğini temsil yetkisini erkeğe vermişti. EMK 154. maddesine göre, evlilik birliğini erkek temsil eder, malların idaresi konusunda hangi sistem kabul edilmiş olursa olsun erkek, tasarruflardan şahsen sorumluydu. Yeni Medeni Kanun temsil konusunda erkeğe verilen ayrıcalığı kaldırarak, evlilik birliğini temsil yetkisini her iki eşe de vermiştir. Eşlerden her birine tanınan temsil yetkisi, ailenin sürekli ihtiyaçları içindir. Ailenin sürekli ihtiyaçları deyimiyle hangi ihtiyaçların kastedildiği, her şeyden önce ailenin sosyal düzeyine, içinde bulundukları ekonomik duruma ve yerel adetlere göre belirlenir. Ailenin diğer ihtiyaçları, yani sürekli ihtiyaçları kavramına girmeyen ihtiyaçlar için evlilik birliğini temsil yetkisi eşlerden her birine diğerinden bağımsız olarak tanınmamıştır. Bu tür ihtiyaçlar için eşler birlikte hareket etmek zorundadırlar. Medeni Kanun’un 188. maddesi emredici nitelikte bir madde olup, taraflarca değiştirilmesi mümkün değildir.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER