Evlilik Birliğini Sağlama Yükümlülüğü

Medeni Kanun’un 185. maddesinin 2. fıkrasına göre, eşler evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamakla yükümlüdürler. Evlenmekle eşlerin amaçları birleşir, eşler evlilik birliğinin mutluluğunu ve menfaatlerini birlikte korumak yükümlülüğü altına girerler. Evlilik birliğinin mutluluğunu sağlamak yükümlülüğü, evlilik hukukunun ilk ve en güçlü kuralıdır. Eşlerden her biri ortak hayatın huzuru ve mutluluğunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapmak ve bu huzuru bozacak davranışlardan kaçınmak zorundadır. Zira mutluluk olmayan evde dirlik ve düzen olmayacağı gibi evlilik birliği de taşıdığı toplumsal işlevini yerine getiremez hale gelir. Bundan dolayıdır ki, eşlerin her biri evliliğin toplumsal, manevi ve ahlaki amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla, başka bir deyişle mutlu bir aile ortamı oluşturmak amacıyla, elinden geleni yapmakla yükümlüdür. Bu mutluluk sağlanamazsa, evlilik birliğinin kurulmasından beklenen yararların hiç biri gerçekleşemez. Evlilik birliğinin mutluluğunun sağlanıp sağlanamadığı, bütün durumlar göz önünde tutulmak suretiyle her somut olay için ayrı ayrı belirlenir.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER