EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Eşler evlilik birliğinin doğumuyla birlikte ortak bir hayat kurmuş olurlar. Evlilik birliği bir hukuki müessese olmakla beraber, hukuki çerçeveyi dolduran, tamamlayan kuşkusuz eşlerin fiili birlikteliğidir. Bu nedenle, eşlerin birlikte seçecekleri ortak konutta, daha doğru deyimiyle aile konutunda birlikte oturmak, ortak hayatı aynı çatı altında sürdürmek yükümlülüğü altındadırlar. Kural bu olmakla birlikte askerlik, öğrenim, hükümlülük, tedavi ve benzeri sebeplerle birlikte yaşamak mümkün olmayabilir ki bu durumlar eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğünün ihlali sayılmaz. Birlikte yaşama, eşler için öngörülen bir yükümlülük olduğu kadar aynı zamanda bir hak teşkil eder. Medeni Kanun eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğünün çiğnenmesini ağır bir yaptırıma bağlamıştır. Nitekim eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi, yani birlikte yaşamayı terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta, yani birlikte yaşamaya dönmediği takdirde, terk eden eş aleyhine boşanma davası açılabilecektir.

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER