Delillere Dayalı Velayetin Kazanılması

TMK md.4 bir kanun kuralının uygulanmasında hakime şartlar ya da sonuç bölümünde takdir yetkisi verebileceğini belirtip, aynı zamanda hakimin bu takdir yetkisini nasıl kullanacağını da hükme bağlamıştır. Şöyle ki hakime takdir yetkisi verildiğinden hakim, EMK’da da olduğu gibi hakkaniyet (hak ve nesafet) ilkesi çerçevesinde somut olay (delile dayalı) adaletini sağlamak zorunluluğundadır. Aksi takdirde kendi hakim kanaatini kullanacaktır. Bununla birlikte kanun ile hüküm altına alınmış olan hakimin takdir yetkisinin sözleşme ile sınırlandırılması ya da kaldırılması söz konusu değildir. Çocuğun ailesinin yapısı, genişliği, sosyal - ekonomik ve kültürel düzeyi onun ilk sosyal tecrübelerini, kazanımlarını ve dolayısıyla duygusal ve toplumsal gelişimini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle velayetin verilmesinde, eski hukukta dikkate alınan ölçüt çocuğun yaşı iken güncel anlayışa göre, çocuğun kimin yanında olursa daha iyi yetiştirileceği, güvenliği ve genel anlamda menfaatleri esas olduğundan hakim, velayetin bırakılacağı tarafı tespit ederken, ana ve baba bakımından gerek sosyal ve ekonomik yönden gerekse de kişisel özellikleri açısından inceleme ve değerlendirme yapmak, uzman bilirkişilerden görüş almak (psikolog, pedagog) çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu gibi özelliklerini irdelemek ve eğer çocuk yeterli idrak gücüne sahip ise çocuğun velayetinin hangi tarafa verilmesini istediği konusunda kendisini de dinlemek ve çocuğun isteklerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Gerçek anlamda ifade etmek gerekir ki çocuk için ayrılığın nedeni ya da boşanma sürecine götüren olaylar çok büyük bir önem arz etmez. 

BİZE SORUN
Adınız *
Soyadınız *
Telefon Numaranız *
Sorunuz *
MY DEDEKTİFLİK® - Müşteri Gizliliği
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuatlara uygun olarak korunmaktadır. Hiçbir hal ve surette KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ

MY DEDEKTİFLİK® - Ödüllü Dedektif
ÖDÜLLÜ DEDEKTİF

2019-2020 Genel arama istatistiği ve aldığı hizmete yorum yapan memnun müşteri genellemesinde En İyi Araştırmacı ve Özel Dedektifi 2019-2020 kıymet ödülüne hak kazanmış dedektiflik firmasıdır.

MY DEDEKTİFLİK® - Yasal Hizmet
YASAL HİZMET

Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve yasalarına uygun olarak gerekli izinlerle kurulmuş olup yasal hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri yasaların verdiği izinle yapılmaktadır. Yasa dışı hizmet verilemez.

MY DEDEKTİFLİK® - Memnun Müşteri
MEMNUN MÜŞTERİ

Hizmet alan memnun müşteri oranı %98 olarak genel istatistikte belirlenmiştir. Google da en yüksek 5 yıldızlı değerlendirilmiştir. En fazla memnun müşterisi olan şirkettir.

HİZMET VERİLEN İL VE İLÇELER
HİZMET VERİLEN ÜLKELER